цахим код: 365584 шийдсэн

Ус, дулаан хангамж 2022-06-20 16:47 үзсэн: 176
Залуус хорооллын хажууд усны шугам солих ажил хийгдэж байгаа учир энэ орчмын орон сууцнуудын ...
Залуус хорооллын хажууд усны шугам солих ажил хийгдэж байгаа учир энэ орчмын орон сууцнуудын халуун усыг хаасан байгаа. Гэтэл тус ажлыг хийж байгаа компаний ажилчид орой 18 цагт ажил нь тардаг, амралтын өдрүүдээр ажиллахгүй байна. Ажлын бус цаг болон амралтын өдрүүдээр ажиллуулж тус ажлыг дуусган яаралтай халуун усаар хангаж өгнө үү.