цахим код: 4060777 шийдсэн

Авто зам, талбай 2022-06-30 11:39 үзсэн: 236
Говилын Арбулаг руу явдаг замыг засч өгөөч.Замын 2 талын эрэг нь борооны усанд идэгдээд машин ...
Говилын Арбулаг руу явдаг замыг засч өгөөч.Замын 2 талын эрэг нь борооны усанд идэгдээд машин зөрөх боломжгүй болоод байна.