цахим код: 2890012 шийдсэн

Авто зам, талбай 2022-08-02 15:45 үзсэн: 142
Гок гардены өмнөх замын уулзварт 7-р сарын 16-нд зам сэтлээд засахгүй шороо асгаад орхисон. ...
Гок гардены өмнөх замын уулзварт 7-р сарын 16-нд зам сэтлээд засахгүй шороо асгаад орхисон. Үүнийг яаралтай засуулж өгнө үү.