цахим код: 9593818 шийдсэн

Нийтийн тээвэр 2022-08-03 15:00 үзсэн: 159
Нийтийн тээвийн үйлчилгээнд цахим картын үйлчилгээг нэвтрүүлж байна. Энэ талаар ахмадууд мэдээгүйгээс ...
Нийтийн тээвийн үйлчилгээнд цахим картын үйлчилгээг нэвтрүүлж байна. Энэ талаар ахмадууд мэдээгүйгээс ахмадуудыг иргэний үнэмлэх үзүүлж явахгүй гэж цахим карт нэхээд, картгүй ахмадуудаас автобусны жолооч нь бэлэн мөнгө хураан авч байна. Ахмадуудыг нийтийн тээврийн автобусаар үйлчлүүлэх цахим карттай болгох ажлыг шуурхай, хүртээмжтэйгээр зохион байгуулмаар байна.