цахим код: 817540 шийдсэн

Хог хаягдал 2022-08-08 17:02 үзсэн: 64
2-5,6,7-р байрны гадна талбайд шарилж их байна. Шарилжийг түүх, ачиж тээвэрлэх талаар СӨХ, ...
2-5,6,7-р байрны гадна талбайд шарилж их байна. Шарилжийг түүх, ачиж тээвэрлэх талаар СӨХ, баг, ХТГ-т мэдэгдсэн ч ямар ч арга хэмжээ авахгүй байна. Харшилтай хүмүүсийн харшил хөдлөөд маш хүнд байна. Мөн 2-7-р байрны гадна талбайд байрлах тоглоомын талбайд сандалны мод нь байхгүй болсон байгаа тул засмаар байна.