цахим код: 9818283 шийдсэн

Авто зам, талбай 2022-08-09 14:31 үзсэн: 222
5-7а байрны ард барилгын ажил хийгдэж том том машинууд байрны ард зогссоноос доош цөмөрч ...
5-7а байрны ард барилгын ажил хийгдэж том том машинууд байрны ард зогссоноос доош цөмөрч тус цөмөрсөн хэсгээр борооны ус урсаад 5-7а байрны подвал руу ороод байна. СӨХ-д мэдэгдсэн боловч ямар ч арга хэмжээ авахгүй байна. Үүнийг засахгүй бол 5-7а байрны чанарт ч нөлөөлөх байдалтай болоод байна.