цахим код: 9303043 шийдсэн

Бусад 2022-08-15 14:30 үзсэн: 69
5-р микрийн автобусны буудал дээр иргэд машинаа их тавьж зогсоол болоод байгаа тул чөлөөлж ...
5-р микрийн автобусны буудал дээр иргэд машинаа их тавьж зогсоол болоод байгаа тул чөлөөлж автобус зогсох боломжоор хангах талаар өмнө нь санал хүсэлт гаргахад Цагдаагийн газраас арга хэмжээ авч ажиллаж байна гэж мэдэгдсэн. Гэтэл ямар ч арга хэмжээ авахгүй байдал хэвээр байсаар байна. Хэзээ автобусны буудлыг авто зогсоолоос чөлөөлөх вэ. Замын цагдаа хяналт тавиад арга хэмжээ аваад байвал иргэд авто зогсоол болгохгүй.