цахим код: 1829333 шийдсэн

Авто зам, талбай 2022-08-16 11:45 үзсэн: 76
Дэнжийн чиглэлийн зам энд тэндгүй том нүх гарсан байгаагаас машин явахад хүндрэлтэй байна. ...
Дэнжийн чиглэлийн зам энд тэндгүй том нүх гарсан байгаагаас машин явахад хүндрэлтэй байна. Одоо сургууль, цэцэрлэгийн үйл ажиллагаа эхлэхээр замын ачаалал ихсэнэ. Иймээс замын ачаалал ихсэхээс өмнө энэ замыг засмаар байна.