цахим код: 3020393 шийдсэн

Барилга байгууламж 2022-08-19 11:16 үзсэн: 103
6-9-р байрнаас өргөтгөл барьж байсныг зогсоосон ч дахин барьсан байна. Үүнийг зогсоож албадан ...
6-9-р байрнаас өргөтгөл барьж байсныг зогсоосон ч дахин барьсан байна. Үүнийг зогсоож албадан буулгамаар байна.