цахим код: 5539049 шийдсэн

Нийтийн тээвэр 2022-09-20 16:31 үзсэн: 147
Говил багийн чиглэлд нийтийн тээврийн үйлчилгээнд 1 автобус л явж байна. Үйлчлэх автобуусны ...
Говил багийн чиглэлд нийтийн тээврийн үйлчилгээнд 1 автобус л явж байна. Үйлчлэх автобуусны тоог нэмэгдүүлж, шуурхай явуулж өгөөч.