цахим код: 699439 шийдсэн

Нийтийн тээвэр 2022-09-20 16:35 үзсэн: 43
7-р сургуулийн хүүхдийн автобус зөвхөн Эрдэнэ багийн сургууль хүртэл л явж байна. Иймд сургуулийн ...
7-р сургуулийн хүүхдийн автобус зөвхөн Эрдэнэ багийн сургууль хүртэл л явж байна. Иймд сургуулийн автобусыг город руу явуулж өгнө үү.