цахим код: 2427912 шийдсэн

Авто зам, талбай 2022-09-21 15:19 үзсэн: 72
Замын гэрлэн дохио хийх гэж авто зам сэтлээд засахгүй орхисон тул яаралтай засах арга хэмжээ ...
Замын гэрлэн дохио хийх гэж авто зам сэтлээд засахгүй орхисон тул яаралтай засах арга хэмжээ авна уу. / 5-р микрийн замын уулзварт./