цахим код: 3724299 шийдсэн

Хог хаягдал 2022-10-14 16:31 үзсэн: 169
Гэр хорооллын гудамжнуудад хогийн бункер шинээр тавьж байгаа. Булаг багт тавьж багаа гээд 1 ...
Гэр хорооллын гудамжнуудад хогийн бункер шинээр тавьж байгаа. Булаг багт тавьж багаа гээд 1 саруй хугацаа өнгөрлөө. Булаг багт тавьж байхдаа зэрэгцүүлээд Наран багт тавьж өгөөч.