цахим код: 3583490 шийдсэн

Худалдаа үйлчилгээ 2022-10-17 14:44 үзсэн: 45
Баянталын 1-7 тоотод үйлдвэрлэлийн зориулалттай махны том хөргөгч ажиллуулаад шөнө унтуулж ...
Баянталын 1-7 тоотод үйлдвэрлэлийн зориулалттай махны том хөргөгч ажиллуулаад шөнө унтуулж амраахгүй юм. Манай байшингийн хажууд хөргөгч нь байрладаг. Иргэдийн амрах нөхцөл боломжийг бүрдүүлж өгөөч гэж удаа дараа мэдэгдсэн ч шийдэгдэхгүй байсаар байна. Энэ асуудлыг зохицуулж өгөөч. Өмнө нь энэ асуудлаар хандахад шөнийн цагаар ажиллуулахгүй болсон гэсэн боловч ажиллуулсаар байна.