цахим код: 508189 шийдсэн

Эрүүл мэнд 2022-10-21 14:55 үзсэн: 259
Энхжинмандарваа өрхийн эмнэлгийн үйл ажиллагаа сул байна. Эмч нар ажлын байрандаа ихэвчлэн ...
Энхжинмандарваа өрхийн эмнэлгийн үйл ажиллагаа сул байна. Эмч нар ажлын байрандаа ихэвчлэн байхгүй, хөтөч байдаггүй. Энэ эмнэлгийн үйлчилгээ, ажлыг сайжруулмаар байна.