цахим код: 2051334 шийдсэн

Цахилгаан, гэрэлтүүлэг Рашаант баг 2022-10-26 15:35 үзсэн: 189
Рашаантын 23р гудамжинд 6 гэрэл байдгаас 5 нь асахгүй 2 жил болж байна. Гэрэлтүүлгийн асуудлыг ...
Рашаантын 23р гудамжинд 6 гэрэл байдгаас 5 нь асахгүй 2 жил болж байна. Гэрэлтүүлгийн асуудлыг шийдэж өгөөч.