цахим код: 1758162 шийдсэн

Авто зам, талбай 2022-10-26 17:00 үзсэн: 36
Дэнж баг руу өгсөх замд / аюулгүй тойргоос дөнгөж өгсөнгүүт, 3 байрны хажууд/ 2 ч газар зам ...
Дэнж баг руу өгсөх замд / аюулгүй тойргоос дөнгөж өгсөнгүүт, 3 байрны хажууд/ 2 ч газар зам сэтлээд орхисон удаж байна. Машин эвдрээд байна. Яаралтай тус хэсгийг засмаар байна.