цахим код: 9768309 шийдсэн

Барилга байгууламж 2022-10-31 17:13 үзсэн: 62
5-24-р байрны урд байрлах газар доорх дулаан авто зогсоол худалдаж авсан боловч тус зогсоолын ...
5-24-р байрны урд байрлах газар доорх дулаан авто зогсоол худалдаж авсан боловч тус зогсоолын дээврээс байнга ус ороод байна. Үүнийг засварлах арга хэмжээ аваач. Тус зогсоолын дээр тоглоомын талбай байгуулж тохижуулахдаа газрыг эвдэж ус ордог болгосон байна.