цахим код: 6212061 шийдсэн

Авто зам, талбай 2022-11-08 10:18 үзсэн: 33
Яргуйт багийн Хөтөл хэсэгт карерээс шороо зөөж буй том машинууд зам их эвдэж, тоос шороо их ...
Яргуйт багийн Хөтөл хэсэгт карерээс шороо зөөж буй том машинууд зам их эвдэж, тоос шороо их байгаагаас энэ орчинд хүн амьдрахад маш хүнд байна. Энэ асуудлыг олон удаа мэдэгдсэн ч шийдэгдэхгүй хэдэн жил боллоо.