цахим код: 1445994 шийдсэн

Ус, дулаан хангамж Говил баг 2022-11-09 18:46 үзсэн: 33
Говилын дулааны шугамын дулаалга байхгүйгээс дулаан алдалд их байгаад байна. Иймд гадна дулааны ...

Говил багийн төв дулааны шугам гадна дулаалга байхгүй учир станц дулаан нэмээгүй гадаа хүйтэн үед 1-р контур буюу бойлерын оролт хөрдөг. Үүнээс үүдэн Говил багийн дулаан хангамж мууддаг. Иймд гадна шугамын дулаалгыг хийлгэх нэн шаардлагатай бна.