цахим код: 9348644 шийдсэн

Авто зам, талбай 2022-11-16 11:03 үзсэн: 39
33-22-р байрны зам руу нэвтэрсэн замыг нэг урсгалтай болгож өгнө үү. Эврика талаас орохыг ...
33-22-р байрны зам руу нэвтэрсэн замыг нэг урсгалтай болгож өгнө үү. Эврика талаас орохыг хориглохгүй бол 2 талаасаа урсгалтай учир оршин суугчдад зогсоол байхгүй хүндрэлтэй байна. /79791111/