цахим код: 7862213 шийдсэн

Газрын харилцаа 2022-11-16 14:32 үзсэн: 245
5-13,14,15 -р байрнуудын дунд хашаа бариад олон жил боллоо. Энэ газарт ямар зориулалтаар ашиглахаар ...
5-13,14,15 -р байрнуудын дунд хашаа бариад олон жил боллоо. Энэ газарт ямар зориулалтаар ашиглахаар хашаа барьсан бэ. Газар хөлдөх, гэсэх үед хашаанд суулт өгч ойр орчинд нь нүх бий болж эрсдэлтэй нөхцөл байдал үүсээд байна. Энэ эрсдэлийг арилгах арга хэмжээ авмаар байна._/79791111/