цахим код: 6718260 шийдсэн

Цахилгаан, гэрэлтүүлэг 2022-11-17 14:46 үзсэн: 36
Рашаантын 15-р гудамжны гэрэл асахгүй байгаа тул засаж асааж өгнө үү.
Рашаантын 15-р гудамжны гэрэл асахгүй байгаа тул засаж асааж өгнө үү.