цахим код: 9806913 шийдсэн

Барилга байгууламж 2022-11-28 14:20 үзсэн: 155
4-20-50 тоот айл даацын хана нураагаад байна. Яаралтай шалгаж зогсоомоор байна.
4-20-50 тоот айл даацын хана нураагаад байна. Яаралтай шалгаж зогсоомоор байна.