цахим код: 8886907 шийдсэн

Цахилгаан, гэрэлтүүлэг 2022-12-01 09:48 үзсэн: 26
Баянталын 13-р гудамжинд гэрэлтүүлэг байхгүй 3 жил боллоо. Засаж гэрэлтүүлэгтэй болгож өгнө ...
Баянталын 13-р гудамжинд гэрэлтүүлэг байхгүй 3 жил боллоо. Засаж гэрэлтүүлэгтэй болгож өгнө үү. 79791111