цахим код: 4200539 шийдсэн

Цахилгаан, гэрэлтүүлэг 2022-12-01 09:54 үзсэн: 205
Уртын гол багийн Баянталын хэсэгт цахилгааны хүчдэл муу байна. Хүчдэл 220-д хүрэхгүй 170 зааж ...
Уртын гол багийн Баянталын хэсэгт цахилгааны хүчдэл муу байна. Хүчдэл 220-д хүрэхгүй 170 зааж байна. Цахилгааны шөнийн хөнгөлөлтийг сэргээж өгнө үү. 79791111