цахим код: 1288088 шийдсэн

Нийтийн тээвэр 2022-12-05 16:14 үзсэн: 26
Гэр хорооллын эцсээс 17-р сургууль, Хөвсгөл -2 чиглэлд автобус явдаггүй болсон нь хүүхдүүд ...
Гэр хорооллын эцсээс 17-р сургууль, Хөвсгөл -2 чиглэлд автобус явдаггүй болсон нь хүүхдүүд хичээлдээ ирж очиход хүндрэлтэй байна. Иймд Гэр хорооллын эцсээс дээрх чиглэлд автобус явдаг чиглэлийг шинээр нээж өгнө үү.