цахим код: 1508210 шийдсэн

Авто зам, талбай 2022-12-06 15:26 үзсэн: 30
Уурхайчин -1 хотхоноос урууддаг замд давс, хайрга асгаж өгөөч. Зам хавтгай мөс болоод байна. ...
Уурхайчин -1 хотхоноос урууддаг замд давс, хайрга асгаж өгөөч. Зам хавтгай мөс болоод байна.