цахим код: 1552614 шийдсэн

Цахилгаан, гэрэлтүүлэг Рашаант баг 2023-03-20 15:41 үзсэн: 174
Гудамжны гэрэлтүүлэг шийдвэрлэж өгнө үү

Рашаантын 29 гудамжны хэд хэдэн гэрэл асахгүй зарим нэг нь анивчаад удаж байгаа тул засварлаж өгнө үү