цахим код: 8219707 шийдсэн

СӨХ-дын үйлчилгээ 2023-04-03 10:23 үзсэн: 190
1. Болор-17 СӨХ-ны удирдлагыг томилсон шийдвэр, оршин суугчдын хурлын тэмдэглэлийг нийтэд ил ...
1. Болор-17 СӨХ-ны удирдлагыг томилсон шийдвэр, оршин суугчдын хурлын тэмдэглэлийг нийтэд ил болгож, танилцуулах 2. Эрдэнэт-Ус ДТС ОНӨХК нь СӨХ-ны төлбөрийг автоматаар хураан авахдаа 10 хувь нэмж авч байгаа нь хууль бус байгааг шалгаж, арга хэмжээ авах