цахим код: 7990740 шийдсэн

Бусад 2022-06-03 16:44 үзсэн: 131
Их залуу Шанд 20-1 тоотод үйлдвэрлэл эрхлээд ойр орчны оршин суугчид амарч чадахгүй байна. ...
Их залуу Шанд 20-1 тоотод үйлдвэрлэл эрхлээд ойр орчны оршин суугчид амарч чадахгүй байна. Иймд тус үйлдвэрлэлийг зогсоож өгнө үү.