Баг: Уртын гол баг
0 img

Гудамжний гэрэл байхгүй хэцүү бна

Гудам гэрэлгүй харанхуй байна гэрэл таьж өгнүү 
Хаана хандсан: Эрдэнэт-Ус ДТС ОНӨХК
овог: Y***a нэр: T**********a
Цахилгаан, гэрэлтүүлэг Уртын гол баг
цахим код:

9436325

шийдсэн
2022-09-27 19:28

Танд болон таны эргэн тойрон, ойр хавьд ямарваа нэг санал хүсэлт, талархал, гомдол, асуудал гарсан бол бидэнд хандана уу.

Өргөдөл гомдол илгээх