Баг: Яргуйт баг
0 img

Яргуйт хөтөлд захын айлууд ямар ч гэрэлтүүлэгтэй байна.

Яргуйт баг Хөтөлд захын айлууд гэрэлтүүлэг нэн шаардлагатай байгаа. Гэрэлтүүлэг нь захын айлуудад огт хүртээмжгүй байна. Энэ асуудлыг шийдэж өгөөч 
Хаана хандсан: Эрдэнэт Булганы цахилгаан түгээх сүлжээ ТӨХК
овог: М****р нэр: У***а
Цахилгаан, гэрэлтүүлэг Яргуйт баг
цахим код:

9931967

шийдсэн
2022-11-27 20:46

Танд болон таны эргэн тойрон, ойр хавьд ямарваа нэг санал хүсэлт, талархал, гомдол, асуудал гарсан бол бидэнд хандана уу.

Өргөдөл гомдол илгээх