цахим код: 484911 шийдсэн

Барилга байгууламж 2022-06-29 10:32 үзсэн: 234
Сансар худалдааны төвийн ард баригдаж байгаа барилгын ажил шөнө явагдаад, цутгалтаа шөнийн ...
Сансар худалдааны төвийн ард баригдаж байгаа барилгын ажил шөнө явагдаад, цутгалтаа шөнийн цагаар хийгээд хажуугийн байрны оршин суугчдыг амраахгүй байна. Мөн энэ хавьд барилга барьж буй компаниуд замаа услахгүйгээс тоос шороо их болоод байна. Шөнийн цагаар ажиллуулж дуу чимээ гаргахгүй байх, тоос шороо босгохгүй байх талаар хяналт хийж холбогдох арга хэмжээг авмаар байна.