цахим код: 4554510 шийдсэн

Барилга байгууламж Согоот баг 2022-06-30 15:24 үзсэн: 465
6.9н өргөтгөлийн барилга баригдаад дууслаа.

Нийтийн эзэмшлийн талбайд, маш том хэмжээтэй өргөтгөл баригдаад байгах. Засаг дарга буулгана гэсэн юу болсон бэ!!