цахим код: 6410650 шийдсэн

Барилга байгууламж 2022-07-25 16:58 үзсэн: 197
Жаргалант сумын 2-р байрны дээврээс борооны ус ороод байна . Яаралтай дээврийн засвар хийж ...
Жаргалант сумын 2-р байрны дээврээс борооны ус ороод байна . Яаралтай дээврийн засвар хийж өгнө үү.