цахим код: 5497687 шийдсэн

Ус, дулаан хангамж 2022-08-03 15:07 үзсэн: 61
Булаг багт бохирын шугам татах ажил гүйцэтгээд ухсан газартай шороо асгаж тэгшилсэн байсан. ...
Булаг багт бохирын шугам татах ажил гүйцэтгээд ухсан газартай шороо асгаж тэгшилсэн байсан. Гэтэл борооны дараа тус хэсэгт суулт өгч машин дээгүүр нь гарч болохгүй, хашааруугаа машинаа оруулж чадахгүйд болоод байна. Иймд тус ажлыг гүйцэтгэсэн компаниар дахин тус ажлыг хийлгэж өгнө үү.