цахим код: 230739 шийдсэн

Ус, дулаан хангамж 2022-08-03 17:09 үзсэн: 66
Булаг багт бохирын шугам татах ажил гүйцэтгээд ухсан газартай шороо асгаж тэгшилсэн байсан. ...
Булаг багт бохирын шугам татах ажил гүйцэтгээд ухсан газартай шороо асгаж тэгшилсэн байсан. Гэтэл борооны дараа тус хэсэгт суулт өгч цөмрөөд машин дээгүүр нь гарч болохгүй, хашаа руугаа машинаа оруулж чадахгүй болоод байна. Иймд тус ажлыг гүйцэтгэсэн компаниар дахин тус ажлыг хийлгэж өгнө үү.