цахим код: 5401355 шийдсэн

Хог хаягдал 2022-08-15 14:22 үзсэн: 70
Баянбулаг баг Зээлийн 3-81-ийн урд хойно хадаж, зулгаасан шарилж овоолсон байсныг ачаагүй ...
Баянбулаг баг Зээлийн 3-81-ийн урд хойно хадаж, зулгаасан шарилж овоолсон байсныг ачаагүй байсаар байтал хүмүүс хог нэмж авчирч асгаад хогийн цэг үүслээ. Яаралтай тус хог шарилжийг ачина уу.