цахим код: 8579054 шийдсэн

Бусад 2022-08-17 11:23 үзсэн: 64
Эрдэнэ багийн Туулын хэсэгт золбин нохой маш их байна. Өглөө эрт ажилд явах гэж нохойнд хазуулчих ...
Эрдэнэ багийн Туулын хэсэгт золбин нохой маш их байна. Өглөө эрт ажилд явах гэж нохойнд хазуулчих гээд байна. Яаралтай золбин нохой устгаач. Өмнө нь энэ асуудлыг мэдэгдэхэд ХТГ-аас удахгүй устгана гэж хэлсэн ч байдал хэвээр байна.