цахим код: 7455927 шийдсэн

Ус, дулаан хангамж 2022-08-18 17:03 үзсэн: 89
Наран багийн 8-р гудамжинд 1 сарын өмнө дулааны шугам татах ажил хийгдсэн ч ухсан газраа дагтаршуулах, ...
Наран багийн 8-р гудамжинд 1 сарын өмнө дулааны шугам татах ажил хийгдсэн ч ухсан газраа дагтаршуулах, газраа тэгшлэх ажил хийгээгүй орхисноос шавар их бий болоод байна. Иймд тус ажлыг гүйцэтгэсэн байгууллагаар дахин хөрсийг дагтаршуулж, газар тэгшлэх ажлыг яаралтай хийлгэж өгнө үү. Мөн тус ажлыг сэрүүн орохоос өмнө Эрдэнэт-Ус ОНӨХК-д хүлээлгэн өгөх боломжтой юу?