цахим код: 5809000 шийдсэн

Газрын харилцаа 2022-09-16 10:00 үзсэн: 227
Дэнж багт 0,7 га газраа авч чадахгүй байна. Газрын асуудлуудыг нь шийдэж өгөөч
Дэнж багт 0,7 га газраа авч чадахгүй байна. Газрын асуудлуудыг нь шийдэж өгөөч