цахим код: 7370528 шийдсэн

Ус, дулаан хангамж 2022-09-20 16:43 үзсэн: 54
6-р цэцэрлэгийн халаалт одоо болтол ирээгүй, хүүхдүүд даараад байна. Яаралтай халаалтаар хангаж ...
6-р цэцэрлэгийн халаалт одоо болтол ирээгүй, хүүхдүүд даараад байна. Яаралтай халаалтаар хангаж өгнө үү.