цахим код: 3438650 шийдсэн

Газрын харилцаа 2022-09-22 19:39 үзсэн: 216
Ардчилсан намын байрны ард байх нийтийн эзэмшлийн газрыг Ардчилсан нам хашаалж авсан. Үүнийг ...
Ардчилсан намын байрны ард байх нийтийн эзэмшлийн газрыг Ардчилсан нам хашаалж авсан. Үүнийг чөлөөлүүлэх талаар ГХБХБГ-т удаа дараа хандахад эхлээд чөлөөлөх мэдэгдэл өгөөд, чөлөөлхгүй бол албадан буулгана гэсэн. Энэ хариуг өгсөнөөс хойш хэдэн сар өнгөрлөө. Иймд тус газрыг яаралтай чөлөөлүүлэх арга хэмжээ авч хариу өгнө үү.