цахим код: 3438650 шийдсэн

Газрын харилцаа 2022-09-22 19:39 үзсэн: 70
Ардчилсан намын байрны ард байх нийтийн эзэмшлийн газрыг Ардчилсан нам хашаалж авсан. Үүнийг ...
Ардчилсан намын байрны ард байх нийтийн эзэмшлийн газрыг Ардчилсан нам хашаалж авсан. Үүнийг чөлөөлүүлэх талаар ГХБХБГ-т удаа дараа хандахад эхлээд чөлөөлөх мэдэгдэл өгөөд, чөлөөлхгүй бол албадан буулгана гэсэн. Энэ хариуг өгсөнөөс хойш хэдэн сар өнгөрлөө. Иймд тус газрыг яаралтай чөлөөлүүлэх арга хэмжээ авч хариу өгнө үү.