цахим код: 9585391 шийдсэн

Хог хаягдал 2022-09-28 16:59 үзсэн: 60
Манай багт хавраас хойш хог ачсангүй. Яаралтай хог ачмаар байна. Мөн золбин нохой ихбайна. ...
Манай багт хавраас хойш хог ачсангүй. Яаралтай хог ачмаар байна. Мөн золбин нохой ихбайна. Золбин нохой устгах ажил хиймээр байна.