цахим код: 5007032 шийдсэн

Эрүүл мэнд 2022-10-10 17:53 үзсэн: 207
БОЭТ-ийн хүүхдийн тасгийн хүлээн авахын эмчийн тоог нэмэгдүүлмээр байна. 1 эмч маш их ачаалалтай ...
БОЭТ-ийн хүүхдийн тасгийн хүлээн авахын эмчийн тоог нэмэгдүүлмээр байна. 1 эмч маш их ачаалалтай ажиллаж байна. Хүүхдээ үзүүлэх гэж ирээд 2 цаг хүлээгээд ч үзүүлж чадаагүй байна.