цахим код: 6520224 шийдсэн

Хог хаягдал 2022-10-13 14:42 үзсэн: 46
Баянбулаг багт хог ачихгүй олон сар боллоо. Хог ачуулах талаар удаа дараа мэдэгдээд шийдвэрлэгдэхгүй ...
Баянбулаг багт хог ачихгүй олон сар боллоо. Хог ачуулах талаар удаа дараа мэдэгдээд шийдвэрлэгдэхгүй байсаар байна. Яаралтай хог ачих арга хэмжээ аваач.