цахим код: 3656494 шийдсэн

Хог хаягдал 2022-10-17 17:19 үзсэн: 49
Манайх сар бүр хогны мөнгөө төлдөг ч ХТГ хогоо ачихгүй хэдэн сар боллоо. Хог ачуулах талаар ...
Манайх сар бүр хогны мөнгөө төлдөг ч ХТГ хогоо ачихгүй хэдэн сар боллоо. Хог ачуулах талаар удаа хүсэлт тавиад ч шийдэгдэхгүй байна. Цаашид би хогны мөнгө төлөхгүй. Энэ 7 хоногт багтаан хог ачихгүй бол хогоо багийн Засаг даргын үүдэнд юм уу гудамжинд гаргаж асгаж болно биз дээ.