цахим код: 7408001 шийдсэн

Хот тохижилт 2022-10-24 17:17 үзсэн: 35
2-5, 6, 7 -р байрнуудын дунд байрлах тоглоомын талбайн резин дэвсгэр нь байхгүй болоод удаж ...
2-5, 6, 7 -р байрнуудын дунд байрлах тоглоомын талбайн резин дэвсгэр нь байхгүй болоод удаж байна. Мөн тоглоомын талбайн сандалнууд байхгүй болоод удаж байна. СӨХ, ХТГ-т мэдэгдээд засч тохижуулах ажил хийгдэхгүй байсаар байна.