цахим код: 2197644 шийдсэн

Ус, дулаан хангамж 2022-10-25 16:43 үзсэн: 211
Есөн Эрдэнэ, Ачит төвийн дунд бохирын худаг халиад хальсан ус нь Шархай төвийн подвал руу урсаж ...
Есөн Эрдэнэ, Ачит төвийн дунд бохирын худаг халиад хальсан ус нь Шархай төвийн подвал руу урсаж ороод байна. Эрдэнэт Ус ДТС ОНХК руу дуудлага өгөхөөр Есөн эрдэн худалдааны төв талбайгаа чөлөөлж өгөхгүй байна гээд засахгүй байгаад байна. Үүнийг яаралтай засварлуулж өгнө үү.